Service inzake online shoppen

Afwijzing van aansprakelijkheid

Création Gross GmbH & Co KG is als aanbieder van inhoud volgens § 7 van de Duitse wet op elektronische media voor zijn "eigen inhoud" die het voor gebruik aanbiedt, verantwoordelijk. Hoewel alle inhoud zorgvuldig gecontroleerd en continu bijgewerkt wordt, kunnen we geen garantie geven dat de informatie volledig, juist en up to date is. Création Gross GmbH & Co KG is om die reden niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn van het gebruik van deze inhoud..

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen deze inhoud en kruisverwijzingen ("links") naar inhoud die door andere aanbieders wordt aangeboden. Door deze kruisverwijzingen stelt Création Gross GmbH & Co KG "vreemde inhoud" voor gebruik ter beschikking die op volgende wijze gekenmerkt wordt: externe link. Door de kruisverwijzing biedt Carl Gross GmbH toegang voor het gebruik van deze inhoud (§ 8, Duitse wet op elektronische media).

Voor deze "vreemde" inhoud is Création Gross GmbH & Co KG niet verantwoordelijk aangezien Création Gross GmbH & Co KG de informatie niet overdraagt, de overdragen informatie niet uitkiest voor de bestemmeling en de overgedragen informatie ook niet gekozen of gewijzigd heeft.

Deze "vreemde informatie" wordt ook niet korttijdig automatisch opgeslagen door de gekozen oproep- en linkmethode van Création Gross GmbH & Co KG. Op deze manier wordt Création Gross GmbH & Co KG evenmin verantwoordelijk voor deze vreemde inhoud.

"Links" zijn echter altijd verwijzingen naar "levende" (dynamische) internetadressen van derden. Création Gross GmbH & Co KG heeft de vreemde inhoud bij het linken gecontroleerd of hierdoor geen burger- of strafrechtelijke verantwoordelijkheid is ontstaan. Création Gross GmbH & Co KG is echter niet verplicht de inhoud waarnaar verwezen wordt vanuit de website van Création Gross GmbH & Co KG continu te controleren op aanpassingen die verantwoordelijkheid opnieuw kan motiveren. Pas als Création Gross GmbH & Co KG vaststelt of door anderen erop gewezen wordt dat een concreet aanbod waarvoor een link ter beschikking werd gesteld, burger- of strafrechtelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt, heft Création Gross GmbH & Co KG de verwijzing naar dit aanbod op voor zover dit technisch mogelijk en redelijk is. De technische mogelijkheid en redelijkheid wordt niet beïnvloed door het feit dat na het afsluiten van de toegang via de homepage van Création Gross GmbH & Co KG ook via andere servers toegang kan verkregen worden tot het illegale of strafbare aanbod.