Serwis o zakupach online

Wyłączenie odpowiedzialności

Création Gross GmbH & Co KG jako dostawca treści w rozumieniu § 7 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (Telemediengesetz – TMG) odpowiada za przygotowywane przez siebie „treści własne". Chociaż wszystkie treści są starannie weryfikowane i regularnie aktualizowane, nie gwarantujemy ich kompletności, prawdziwości i aktualności. Création Gross GmbH & Co KG nie ponosi zatem odpowiedzialności za szkody związane z wykorzystywaniem tych treści.

Od tych treści należy odróżnić odsyłacze („linki") do treści udostępnione przez innych dostawców treści. Przez odsyłacze Création Gross GmbH & Co KG udostępnia „treści zewnętrzne", które określane są jako linki zewnętrzne. Poprzez odsyłacze Création Gross GmbH & Co KG umożliwia dostęp do korzystania z tych treści (§ 8 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych).

Za takie „obce" treści Création Gross GmbH & Co KG nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ Création Gross GmbH & Co KG nie nakłania do przekazywania informacji, nie wybiera adresatów przekazywanych informacji i nie wybiera ani nie zmienia przekazywanych informacji.

Również automatyczne krótkotrwałe przechowywanie w pamięci buforowej tego rodzaju „obcych informacji" nie następuje ze względu na wybraną przez Création Gross GmbH & Co KG metodologię wywoływania i zamieszczania linków, w związku z czym Création Gross GmbH & Co KG nie ponosi odpowiedzialności za obce treści.

W przypadku „linków" chodzi przede wszystkim zawsze o przekierowanie na „żyjące" (dynamiczne) strony internetowe. Création Gross GmbH & Co KG przy pierwszorazowym połączeniu sprawdził obce treści pod kątem ewentualnej odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Spółka Création Gross GmbH & Co KG nie jest jednak zobowiązana do ciągłego sprawdzania zmian i ponownego weryfikowania związanej z nimi odpowiedzialności na stronach, na które użytkownicy zostają przekierowani ze strony Création Gross GmbH & Co KG. Dopiero gdy spółka Création Gross GmbH & Co KG stwierdzi lub zostanie jej zwrócona uwaga, że dana oferta, do której został udostępniony link, stanowi podstawę odpowiedzialności cywilnej lub karnej, Spółka Création Gross GmbH & Co KG usunie odnośnik do tej oferty, o ile będzie to uzasadnione i możliwe między innymi od strony technicznej. Zasadność i możliwości techniczne nie warunkują tego, czy wstrzymanie dostępu do przekierowania ze strony głównej Gross GmbH & Co KG wpłynie na dostęp do karalnych lub niezgodnych z prawem ofert z innych serwerów.