Serwis o zakupach online

Informacje o firmie

Usługodawca

Adres
Création Gross GmbH & Co KG
Houbirgstr. 7
91217 Hersbruck
Niemiec
Reprezentację sprawuje działająca osobiście spółka Gross GmbH
Prezes zarząduPeter Gross, Ralph Böhm, Thomas Steinhart
Numer w rejestrze handlowymHRA 6971
Numer identyfikacji podatkowejDE 132 810 635
Osoba do kontaktuKatharina Reitmaier Head of E-Commerce

Kontakt do firmy

Nr telefonu+49 (0)9151 736 0

Kontakt do biura obsługi klienta sklepu internetowego

Nr telefonu+49 (0) 9151 736 123
E-Mailservice@cg.fashion

Komisja Europejska udostępnia platformę internetową przeznaczoną do polubownego rozwiązywania sporów. Ta platforma dostępna jest pod poniższym adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Sprzedawca nie jest prawnie zobowiązany do brania udziału w postępowaniu mediacyjnym w tym miejscu, jednak wyraża swoją gotowość do tego rodzaju działania.
Odpowiedzialnym jest "Universalschlichtungsstelle des Bundes", Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de.

Odpowiedzialność na podstawie § 55 niemieckiej Umowy państwowej w sprawie radiofonii (RStV): Peter Gross, Houbirgstr. 7, 91217 Hersbruck

Koncepcja i wykonanie, a także realizacja i pełna obsługa: Fortuneglobe GmbH (Business Unit FORTUNE INTERACTIVE), Christoph-Rapparini-Bogen 25 80639 München

Wyłączenie odpowiedzialności

Création Gross GmbH & Co KG jako dostawca treści w rozumieniu § 7 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (Telemediengesetz – TMG) odpowiada tylko za przygotowywane przez siebie „treści własne". Chociaż wszystkie treści są starannie weryfikowane i regularnie aktualizowane, dostawca treści nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości i aktualności. Création Gross GmbH & Co KG nie ponosi zatem odpowiedzialności za szkody związane z wykorzystywaniem tych treści.

Od treści własnych należy odróżnić odsyłacze do treści udostępnione przez innych dostawców treści. Przez odsyłacze Création Gross GmbH & Co KG udostępnia „treści obce", które określane są jako linki zewnętrzne. Poprzez odsyłacze Création Gross GmbH & Co KG umożliwia dostęp do korzystania z tych treści (§ 8 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych).

Za takie „obce" treści Création Gross GmbH & Co KG nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ Création Gross GmbH & Co KG nie nakłania do przekazywania informacji, nie wybiera adresatów przekazywanych informacji i nie wybiera ani nie zmienia przekazywanych w ten sposób informacji.
Również automatyczne krótkotrwałe przechowywanie w pamięci buforowej tego rodzaju „obcych informacji" nie następuje ze względu na wybraną przez Création Gross GmbH & Co KG metodologię wywoływania i zamieszczania linków, w związku z czym Création Gross GmbH & Co KG nie ponosi odpowiedzialności za obce treści.

W przypadku odsyłaczy chodzi przede wszystkim zawsze o przekierowanie na „żyjące" (dynamiczne) strony internetowe podmiotów trzecich. Spółka Création Gross GmbH & Co KG przy pierwszorazowym połączeniu sprawdziła obce treści pod kątem ewentualnej odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Spółka Création Gross GmbH & Co KG nie jest jednak zobowiązana do ciągłego sprawdzania zmian i ponownego weryfikowania związanej z nimi odpowiedzialności na stronach, na które użytkownicy zostają przekierowani ze strony Création Gross GmbH & Co KG.

Dopiero gdy spółka Création Gross GmbH & Co KG stwierdzi lub zostanie jej zwrócona uwaga, że dana oferta, do której został udostępniony link, stanowi podstawę odpowiedzialności cywilnej lub karnej, Création Gross GmbH & Co KG usunie odnośnik do tej oferty, o ile będzie to uzasadnione i możliwe między innymi od strony technicznej. Zasadność i możliwości techniczne nie warunkują tego, czy wstrzymanie dostępu do przekierowania ze strony głównej Gross GmbH & Co KG wpłynie na dostęp do karalnych lub niezgodnych z prawem ofert z innych serwerów.