Service inzake online shoppen

Privacybeleid

Heft u vragen, neem dan rechtsstreeks contact op via onze bedrijfsgegevens:

Création Gross GmbH & Co. KG
Houbirgstraße 7
91217
Hersbruck

+ 49 (0) 9151 736 0
info@carlgross.de

 

Wij zijn verheugd dat u interesse toont in onze website. De bescherming van uw privacy is voor ons zeer belangrijk. In het onderstaande deel informeren we u uitvoerig over de manier waarop we met uw gegevens omgaan.

OPSLAG VAN TOEGANGSGEGEVENS IN SERVER-LOGFILES

U kan onze website bezoeken zonder gegevens achter te laten. Wij slaan enkel toegangsgegevens op in zogenaamde server-logfiles zoals de naam van het gevraagde document, datum en tijd van de aanvraag, doorgestuurde gegevenshoeveelheid en de vragende provider. Deze gegevens worden enkel geanalyseerd om een storingsvrije werking van de site te kunnen garanderen en ons aanbod te verbeteren. We kunnen geen conclusies trekken over uw persoon.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS BIJ HET AFWIKKELEN VAN CONTRACTEN EN OPENEN VAN EEN KLANTACCOUNT

We verzamelen persoonlijke gegevens die u ons vrijwillig meedeelt in verband met een bestelling, als u met ons contact opneemt (bv. via het contactformulier of e-mail) of als u een klantaccount opent. De betreffende ingaveformulieren geven aan welke gegevens verzameld worden. De gegevens die u meedeelt, gebruiken we voor de afwikkeling van het contract en de verwerking van uw aanvragen. Nadat het contract volledig is afgewikkeld of uw klantaccount wordt gewist, worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist voor zover u niet uitdrukkelijk hebt toegestaan dat uw gegevens verder gebruikt mogen worden of we verder op een wettelijke manier van deze gegevens gebruik maken. U kan uw klantaccount te allen tijde wissen. Dit is mogelijk door een bericht aan de contactmogelijkheid zoals hieronder beschreven of via een daartoe voorziene functie in het klantaccount.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS VOOR UITVOERING VAN HET CONTRACT

Om het contract uit te voeren, dragen we uw gegevens over aan de verzendingsfirma die met de levering belast is voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen vereist is. Voor de afwikkeling van betalingen dragen we de vereiste betalingsgegevens over aan de kredietinstelling die met de betaling belast is en eventueel aan een door ons belaste betalingsdienstaanbieder of de betalingsdienst die u tijdens de bestelprocedure gekozen hebt.

GEBRUIK VAN GEGEVENS BIJ INSCHRIJVING VOOR E-MAILNIEUWSBRIEF

Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, maken we gebruik van de vereiste gegevens of de gegevens die u apart hebt meegedeeld om uw regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen in overeenstemming met uw toestemming. U kan te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dit is mogelijk door een bericht aan de contactmogelijkheid zoals hieronder beschreven of via een daartoe voorziene functie in de nieuwsbrief. Stuur herroeping a.u.b. aan:

CG – CLUB of GENTS Online Shop
c/o Création Gross GmbH & Co KG
Houbirgstr. 7
91217 Hersbruck

Per E-Mail ist der Widerruf zu richten an:
E-Mail: service@cg.fashion

GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR POSTRECLAME EN UW RECHT OP WEIGERING

Daarenboven houden we ons het recht voor, uw voor- en familienaam, uw postadres en – voor zover we deze bijkomende gegevens van u in het kader van de contractuele relatie ontvangen hebben – uw titel, academische graad, geboortejaar en beroeps-, branche- of bedrijfsnaam in samengevatte lijsten op te slaan en voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bv. voor het toesturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post. U kan te allen tijde weigeren dat we uw gegevens opslaan en voor deze doeleinde gebruiken door een bericht te sturen naar de onderstaand beschreven contactmogelijkheid..

SOLVABILITEITSCONTROLE EN SCORING

Voor zover wij vooraf betalen, bv. bij aankoop op factuur, houden we ons het recht voor inlichtingen over uw identiteit en solvabiliteit bij een hierin gespecialiseerde dienstaanbieder (kredietverzekeraar) in te winnen om onze gegronde belangen veilig te stellen. We dragen uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een controle van uw solvabiliteit over aan de volgende bedrijven:

SCHUFA Holding AG , Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
Creditreform Rosenheim Karl und Kollegen KG , Oberaustraße 16, 83026 Rosenheim
Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss

De inlichtingen over solvabiliteit kunnen waarschijnlijkheidswaarden (score-waarde) omvatten die op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedures berekend worden, in deze berekening kunnen onder meer adresgegevens opgenomen worden. De ontvangen informatie over statistische waarschijnlijkheid van een betalingsstop gebruiken we voor een weloverwogen besluit over de reden, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. We houden rekening met uw te beschermen belangen volgens de bepalingen van de wet. U kan deze controle te allen tijde voor toekomstige transacties verwerpen. Dit kan tot gevolg hebben dat we u bepaalde betalingsopties niet meer kunnen aanbieden. Indien nodig worden ook gegevens van Création Gross GmbH & Co KG gebruikt.

GEBRUIK VAN COOKIES

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van sommige functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende sites zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw toestel worden opgeslagen. Sommige cookies die we gebruiken, worden na de browsersessie, dus nadat u uw browser gesloten hebt, opnieuw gewist (zog. sessie-cookies). Andere blijven op uw toestel en stellen ons instaat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de installatie van cookies en geval per geval kunt beslissen of u dit aanvaardt of cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen weigeren. Indien u cookies weigert, kunnen sommige functies van onze website beperkt zijn.

GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS VOOR WEBANALYSE

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("www.google.de"). Google (Universal) Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die toelaten om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt normaal gezien naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisatie op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google echter in lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag over de Europese, Economische Ruimte vooraf afgekort. Wij willen erop wijzen dat IP-anonimisatie op deze website geactiveerd is. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort. Het IP-adres dat Google Analytics uit uw browser doorstuurt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kan verhinderen dat cookies opgeslagen worden door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. We wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Bovendien kan u verhinderen dat de gegevens die de cookie genereert over het gebruik van deze website (incl. uw IP-adres), naar Google gestuurd en door Google verwerkt worden door de browser-plugin die beschikbaar is op de volgende link, downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Als alternatief voor de browser-add-on of bij mobiele browsers op mobiele toestellen, kunt u op deze link klikken om te verhinderen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt (de op-out werkt enkel in de browser en voor dit domein). Daarbij wordt een op-out-cookie op uw toestel opgeslagen. Als u de cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken.

BEOORDELINGSHERINNERING DOOR TRUSTED SHOPS

Voor zover u ons tijdens of na uw bestelling hiertoe uitdrukkelijk de toestemming hebt gegeven door een overeenkomstige checkbox aan te vinken of door op een daartoe voorziene knop te drukken ("Later beoordelen"), sturen wij uw e-mailadres voor de herinnering om uw bestelling te beoordelen aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de). Deze herinnert u eraan dat u per e-mail een beoordeling kan indienen. Deze toestemming kan te allen tijde met een bericht aan de onderaan vermelde contactmogelijkheid of direct aan Trusted Shops herroepen worden.

RECHT OP INFORMATIE EN CONTACTMOGELIJKHEID

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 

Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
-het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
-een wettelijke verplichting na te komen;
-om redenen van algemeen belang, of
-voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderigen is vereist;
Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
– u de juistheid van de gegevens ontkent ;
– de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
– we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen uit te oefenen of te verdedigen, of
– tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenskomstig art. 21 AVG;
Conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toerichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

 

 

U hebt recht op gratis inlichtingen over uw opgeslagen gegevens alsook eventueel recht op correctie, blokkering of wissen van uw gegevens. Indien u vragen hebt over het verzamelen, de verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, bij inlichtingen, correctie, blokkering of wissen van gegevens alsook herroeping van eventuele toestemmingen of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kan u zich wenden tot onze verantwoordelijke inzake privacybeleid:

Philipp Pickel
Houbirgstr. 7
+ 49 (0) 9151 736 0
service@cg.fashion

Herroeping

Het verzamelen en opslaan van gegevens voor webanalyse kan u te allen tijde weigeren met toekomstig effect door uw herroeping te richten aan:

CG – CLUB of GENTS Online Shop
c/o Création Gross GmbH & Co KG
Houbirgstr. 7
91217 Hersbruck

Per E-Mail ist der Widerruf zu richten an:
E-Mail: service@cg.fashion

Bijkomende informatie over Google Analytics vindt u op: http://www.google.de/analytics/de-DE/tos.html

IMPROVEMENT PROGRAMM

The Création Gross GmbH & Co. KG, Houbirgstraße 7, 91217 Hersbruck, Germany and Carl Gross Retail GmbH, Houbirgstraße 7, 91217 Hersbruck, Germany, hereinafter referred to as "CREATION GROSS".

With the establishment of the Improvement Program, the Création Gross creates a platform that serves to indicate optimization possibilities and to report violations of legal regulations, specifications from the company regulations or other guidelines of Création Gross.

CONTACT

Création Gross GmbH & Co. KG

Department Sustainability & Innovation

Houbirgstrasse 7

D-91217 Hersbruck

Phone:  +49 9151 736 152

Mobile:  +49 174 688 37 49

E-Mail: improvement@creationgross.com

 

 

 

REQUIRED INFORMATION

 

These questions can help:

– What happened?

– Who is involved (names of people with function or position)?

– Where did it happen?

– When did it happen (e.g. dates, time periods)?

– What is the nature of the violation?

 

– The report can be made anonymously or by name

– The report will be treated confidentially

– The report will be processed within 7 working days of receipt

 

The principle applies that no negative consequences arise from the submission of the report – regardless of whether the report is confirmed or not.

 

 

 

EVERY REPORT MATTERS

 

We would like to explicitly encourage the reporting of violations of legal regulations, the requirements from the company regulations or other Création Gross guidelines – in the interest of honest employees and for the protection of the company.

Please report compliance violations to us and set an example for acting with integrity and loyalty!