Serwis o zakupach online

Ochronie danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo informujemy o sposobie postępowania z Twoimi danymi.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH DOSTĘPU W PLIKACH LOGÓW SERWERA

Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Dane dostępowe przechowujemy wyłacznie w tzw. plikach dziennika serwera, takich jak nazwa żądanego pliku, data i godzina dostępu, ilość przesyłanych danych oraz żądany dostawca. Dane te są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony oraz poprawy naszych usług i nie pozwalają nam wyciągać żadnych wniosków na temat Twojej osoby.

 

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH DO CELÓW REALIZACJI UMÓW ORAZ PRZY OTWIERANIU RACHUNKU KLIENTA

Gromadzimy dane osobowe, gdy dobrowolnie podajesz je nam w związku z zamówieniem, gdy kontaktujesz się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) lub gdy otwierasz konto klienta. Informacje na temat rodzaju gromadzonych danych znajdują się w dokumentacji kontraktowej, formularzach, oświadczeniach o wyrażeniu zgody lub innych materiałach. Dane te wykorzystujemy do przetwarzania zamówień i odpowiedzi na zapytania ofertowe. Po całkowitym zakończeniu umowy lub usunięciu konta Klienta, Twoje dane zostaną zablokowane od dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania danych, zgodnych z obowiązującym prawem handlowym, chyba że wyrazisz jednoznaczną zgodę na dalsze przetwarzanie danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości do opisanej poniżej możliwości kontaktu lub poprzez przeznaczoną do tego funkcję, znajdującą się na koncie klienta.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH W CELU REALIZACJI UMOWY

W celu realizacji umowy przekazujemy Twoje dane przedsiębiorstwu spedycyjnemu, któremu zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionego towaru. W celu realizacji płatności przekazujemy niezbędne dane dotyczące płatności do instytucji kredytowej, której zlecono płatność oraz, w stosownych przypadkach, do zleconego przez nas dostawcy usług płatniczych lub do dostawcy usługi płatniczej wybranej przez Ciebie w procesie zamawiania.

 

WYKORZYSTANIE DANYCH PODCZAS SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA

Jeżeli zaprenumerujesz nasz newsletter i wyrazisz stosowną zgodę, będziemy wykorzystywać Twoje dane lub inne udostępnione informacje po to, aby regularnie wysyłać biuletyn informacyjny na podany adres e-mail. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie naszego biuletynu, klikając przycisk wypisania się z subskrypcji, znajdujący się w każdej otrzymanej od nas korespondencji lub kontaktując się z nami. Euren

Adres do przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:

CG – CLUB of GENTS Online Shop
c/o Création Gross GmbH & Co KG
Houbirgstr. 7
91217 Hersbruck

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość należy przesłać e-mailem na adres:
E-mailem: service@cg.fashion

WYKORZYSTYWANIE DANYCH W CELACH PROMOCYJNYCH I PRAWO DO SPRZECIWU

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przechowywania imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz – o ile otrzymamy od Ciebie te informacje – stosowanego tytułu, stopnia naukowego, roku urodzenia czy Twojej nazwy zawodowej, branżowej lub firmowej. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania ich do naszych własnych celów reklamowych, np. do wysyłania interesujących ofert i informacji o naszych produktach. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu Twoich danych do tych celów, wysyłając wiadomość do osoby kontaktowej opisanej poniżej.

UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, stosujemy tzw. cookies. Są to małe pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika. Niektóre z używanych przez nas plików cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. pliki cookies sesji). Inne pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookies). Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, byś był informowany o ustawieniach plików cookies i mógł decydować indywidualnie, czy chcesz je zaakceptować, czy też czasowo lub całkowicie wykluczyć akceptację plików cookie. Jeśli pliki cookies nie są akceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

 

WYKORZYSTANIE GOOGLE ANALYTICS DO ANALIZY STRON INTERNETOWYCH

Ta strona korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy stron internetowych dostarczanej przez Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika i umożliwia analizę sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookies, dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej, są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, Twój adres IP podlega uprzedniemu skróceniu w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Zapisywaniu plików cookies można zapobiec, aktywując odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej; przypominamy jednak, iż w takim przypadku być może nie będzie możliwe, aby w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji oferowanych przez stronę internetową. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych w ramach plików cookies oraz danych związanych z korzystaniem ze stron internetowych (w tym danych dotyczących adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Jako alternatywę dla dodatku do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, prosimy kliknąć na link, aby w przyszłości uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych z tej strony internetowej (rezygnacja działa tylko w przeglądarce i tylko dla tej domeny). Plik cookies opt-out jest przechowywany na urządzeniu użytkownika. Jeśli usuniesz pliki cookies w tej przeglądarce, musisz ponownie kliknąć ten link

Jeśli chcesz wyłączyć śledzenie stron internetowych, kliknij tutaj: kliknij tutaj

 

PRZYPOMNIENIE O WYSTAWIENIU OCENY TRUSTED SHOPS

Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazisz wyraźną zgodę, poprzez aktywację odpowiedniego pola wyboru lub kliknięcie przycisku ("Oceń później"), wyślemy na Twój adres e-mail od Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de) w celu przypomnienia o możliwości dokonania oceny Twojego zamówienia. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, wysyłając wiadomość do wymienionego poniżej pracownika lub bezpośrednio do Trusted Shops.

 

PRAWO DO INFORMACJI I MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU

Masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych oraz, w razie potrzeby, prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, w celu uzyskania informacji, korekty, zablokowania lub usunięcia danych, jak również cofnięcia udzielonej zgody lub sprzeciwu co do konkretnego wykorzystania danych, prosimy o kontakt z naszym pracownikiem ds. ochrony danych osobowych w firmie:

Philipp Pickel
Houbirgstr. 7
91217 Hersbruck
+ 49 (0) 9151 736 0
service@cg.fashion

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych do celów analizy stron internetowych, ze skutkiem na przyszłość, wysyłając swoją rezygnację na adres:

CG – CLUB of GENTS Online Shop
c/o Création Gross GmbH & Co KG
Houbirgstr. 7
91217 Hersbruck

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość należy przesłać e-mailem na adres:
E-mailem: service@cg.fashion

Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/terms?hl=de

PRAWO DO ZAŻALENIA

Ponadto pragniemy przypomnieć, że masz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych. W tym celu można skontaktować się na przykład z następującym organem nadzoru:

Bayrisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 606
91522 Ansbach

IMPROVEMENT PROGRAMM

The Création Gross GmbH & Co. KG, Houbirgstraße 7, 91217 Hersbruck, Germany and Carl Gross Retail GmbH, Houbirgstraße 7, 91217 Hersbruck, Germany, hereinafter referred to as "CREATION GROSS".

With the establishment of the Improvement Program, the Création Gross creates a platform that serves to indicate optimization possibilities and to report violations of legal regulations, specifications from the company regulations or other guidelines of Création Gross.

CONTACT

Création Gross GmbH & Co. KG

Department Sustainability & Innovation

Houbirgstrasse 7

D-91217 Hersbruck

Phone:  +49 9151 736 152

Mobile:  +49 174 688 37 49

E-Mail: improvement@creationgross.com

 

 

 

REQUIRED INFORMATION

 

These questions can help:

– What happened?

– Who is involved (names of people with function or position)?

– Where did it happen?

– When did it happen (e.g. dates, time periods)?

– What is the nature of the violation?

 

– The report can be made anonymously or by name

– The report will be treated confidentially

– The report will be processed within 7 working days of receipt

 

The principle applies that no negative consequences arise from the submission of the report – regardless of whether the report is confirmed or not.

 

 

 

EVERY REPORT MATTERS

 

We would like to explicitly encourage the reporting of violations of legal regulations, the requirements from the company regulations or other Création Gross guidelines – in the interest of honest employees and for the protection of the company.

Please report compliance violations to us and set an example for acting with integrity and loyalty!