Service inzake online shoppen

Service

Algemene voorwaarden van www.cg.fashion – versie Mei 2018.

§1 GELDIGHEID

De volgende algemene voorwaarden zijn geldig voor alle bestellingen via onze online shop.

§2 CONTRACTUELE PARTNER, KLANTENDIENST

Het koopcontract wordt gesloten met Création Gross GmbH & Co KG. Bijkomende informatie over ons vindt u in de bedrijfsgegevens. U kan onze klantendienst voor vragen, klachten en bezwaren van ma-vrij 9:30-18:00 uur het telefoonnummer +49 (0) 89 143 67 152 277 bereiken.

§3 AFSLUITING VAN HET CONTRACT

  1. De voorstelling van de producten in de online shop vormt geen wettelijk bindend aanbod maar een vrijblijvende online catalogus.
  2. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen, en uw invoer voor de verzending van uw uiteindelijke bestelling op elk moment corrigeren, als u hiervoor de in het bestelproces verstrekte en toegelichte correctiehulp gebruikt.
  3. Door op de bestelknop „NU KOPEN" plaatst u een bindende bestelling voor de goederen die zich in het winkelwagentje bevinden.
  4. De ontvangst van de bestelling wordt samen met de aanname van de bestelling onmiddellijk na het versturen door een geautomatiseerd systeem bevestigd. Met deze e-mailbevestiging werd het koopcontract afgesloten.
  5. Een bindend contract kan reeds tevoren reeds als volgt afgesloten worden:
    1. Als u betaling met een kredietkaart gekozen hebt, wordt het contract afgesloten op het moment dat de kredietkaart wordt belast.
    2. Als u de betaalwijze Paypal gekozen hebt, wordt het contract afgesloten op het moment van uw betalingsopdracht aan PayPal.
  6. De voorwaarde voor een effectief afgesloten contract is altijd dat de bestelprocedure wordt afgesloten doordat de bestelling verzonden wordt.

 

§4 VERZENDINGSKOSTEN

Over de aangegeven productprijzen worden verzendkosten berekend. Nadere info over de hoogte van de verzendkosten vindt u in de productdetails.

Wij leveren alleen in via verzending. Het zelf afhalen van de goederen is helaas niet mogelijk.

Alle prijzen die op de websites van de verkoper worden aangegeven, zijn inclusief de wettelijke BTW. Binnen Duitsland versturen we uw levering vanaf aan goederenwaarde van €50 zonder verzendingskosten, voor bestellingen onder deze waarde rekenen we € 4,95 verzendingskosten aan. Voor leveringen in Frankrijk, Nederland, België, Luxemburg en Oostenrijk versturen we de goederen vanaf aan goederenwaarde van € 200 zonder verzendingskosten, voor bestelling onder deze waarde rekenen we € 6,95 verzendingskosten aan. Voor leveringen in Groot-Brittannië versturen we de goederen vanaf aan goederenwaarde van ₤ 150 zonder verzendingskosten, voor bestelling onder deze waarde rekenen we ₤ 5,75 verzendingskosten aan.

§5 BETALINGSMODALITEITEN

In onze shop zijn de volgende betalingswijzen beschikbaar:

VOORAFBETALING

Als u kiest voor voorafbetaling, wordt ons rekeningnummer in de bestelbevestiging aangegeven en leveren we de goederen nadat we de betaling ontvangen hebben.

KREDIETKAART

Bij het indienen van uw bestelling overdraagt u uw creditcardgegevens. Na legitimatie van u als rechtmatige kaarthouder vragen wij uw creditcardmaatschappij direct na de overeenkomst om het starten van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door de creditcardmaatschappij en in rekening gebracht op uw kaart.

PAYPAL

U betaalt het factuurbedrag via de online aanbieder Paypal. In het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Daar moet u geregistreerd zijn resp. zich registreren, zich aanmelden met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructie aan ons bevestigen (uitzondering event. gasttoegang). Verdere instructies ontvangt u tijdens de bestelprocedure.

FACTUUR

Voor zover wij vooraf betalen, bv. bij aankoop op factuur, winnen wij eventueel inlichtingen in over uw solvabiliteit op basis van een mathematisch-statistische procedure bij Creditreform, Hellerbergstraße 12, 41460 Neuss om onze gegronde belangen veilig te stellen. Daarvoor stellen wij de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de solvabiliteitscontrole aan Creditreform ter beschikking en gebruiken de ontvangen gegevens over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsstop voor een weloverwogen beslissing over de toe te stane betalingsoptie. De inlichtingen over solvabiliteit kunnen waarschijnlijkheidswaarden (score-waarde) omvatten die op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedures berekend worden, in deze berekening kunnen onder meer adresgegevens opgenomen worden. We houden rekening met uw te beschermen belangen volgens de bepalingen van de wet. U kan deze controle te allen tijde voor toekomstige transacties verwerpen. Dit kan tot gevolg hebben dat we u bepaalde betalingsopties niet meer kunnen aanbieden. Indien nodig worden ook gegevens van Création Gross GmbH & Co KG gebruikt.

SCHUFA Holding AG , Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
Creditreform Rosenheim Karl und Kollegen KG , Oberaustraße 16, 83026 Rosenheim
Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss

Welke betalingsmogelijkheden we in het concrete geval aan de klant kunnen aanbieden, hangt af van deze solvabiliteitscontrole. Bij betaling op factuur moet het bedrag binnen 10 dagen na ontvangst van de rekening zonder inhoudingen betaald worden.

AMAZON PAYMENTS

Met Amazon payments maakt u gebruik van de betalings- en verzendingsgegevens die op uw Amazonaccount zijn opgeslagen. Daartoe wordt u in het bestelproces op de website van online aanbieder Amazon nog voor het einde van het bestelproces doorgestuurd naar onze online winkel. U hebt enkel uw Amazon-toegangsgegevens nodig. Daar moet u geregistreerd zijn resp. zich registreren, zich aanmelden met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructie aan ons bevestigen. Verdere instructies hoe u op de website van de betalingsaanbieder komt, ontvangt u tijdens het bestelproces.

§6 ZELF AFHALEN

Wij versturen alle goederen. Ze kunnen niet zelf afgehaald worden.

§7 LEVERTIJD

Levering binnen Duitsland: We leveren binnen 1 – 3 werkdagen.
Levertijd Oostenrijk: 2 – 3 werkdagen.
Levertijd België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk: 3- 5 werkdagen.

§8 EIGENDOM

De goederen blijven onze eigendom tot ze volledig betaald zijn. Indien een voorgesteld product bij ons niet op voorraad is, houden we ons het recht voor de verkoop te annuleren. Er kan geen beroep gedaan worden op een schadevergoeding of andere claims.

§9 GARANTIE

De gebruiker heef recht op garantie voor gebreken aan de aangekochte goederen volgens de wettelijke voorschriften van §§ 437 ev van het Duitse Burgerlijke wetboek. De klant kan vooral aanspraak maken op rectificatie (nieuwe levering of herstel van de gebreken). Création Gross GmbH & Co KG heeft echter het recht de klant een nieuwe levering aan te bieden als het herstel van de gebreken niet in verhouding staat met de waarde. Het recht op garantie vervalt twee jaar na de levering van de goederen. De koper moet zijn recht op garantie opeisen met opgave van het bestelnummer, zijn naam en zijn adres en met korte opgave van de reden. De klant verzendt de gebrekkige goederen op vraag van Création Gross GmbH & Co KG ter controle op kosten en risico van Création Gross GmbH & Co KG naar het volgende adres:

CG – CLUB of GENTS Online Shop
c/o Création Gross GmbH & Co KG
Houbirgstr. 7
91217 Hersbruck

§10 LEVERING BUITEN DE EU

Op dit moment zijn enkel leveringen in Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en groot-Brittannië mogelijk.

§11 TRANSPORTSCHADE

Indien goederen met duidelijke transportschade geleverd worden, vragen we zulke schade indien mogelijk meteen aan de besteller te melden en onmiddellijk met ons contact op te nemen. Indien u geen klacht indient of contact opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de uitvoering hiervan, uw garantierechten in het bijzonder. U helpt ons echter onze eigen rechten tegenover de transporteur resp. de transportverzekering te laten gelden.

§12 KLANTENDIENST

U kan onze klantendienst voor vragen, klachten en bezwaren van ma-vrij 9:30-18:00 uur via het telefoonnummer +49 89 14 14367 152 277 bereiken.

§13 OPSLAG VAN HET CONTRACT

Wij slaan het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. De algemene voorwaarden kan u ook te allen tijde hier op deze site bekijken en downloaden. Uw vorige bestellingen kan u in onze klantenlogin bekijken.

§14 GEGEVENSBESCHERMING

De persoonlijke gegevens van de klant die Création Gross GmbH & Co KG in het kader van een zakelijke relatie in zijn bezit krijgt, worden opgeslagen en voor de afwikkeling de bestelling eventueel aan verbonden bedrijven doorgegeven. Alle persoonlijke gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. We verzamelen, gebruiken en slaan de gegevens op volgens de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming. Deze bepalingen inzake gegevensbescherming kunnen hier in printbare vorm (zie privacybeleid) opgeroepen worden.

§15 TERUGSTUREN VAN GOEDEREN / HERROEPING

Création Gross GmbH & Co KG aanvaardt verder als herroeping dat de goederen naar het onderstaande adres teruggestuurd worden.

§16 HERROEPINGSTERMIJN

In afwijking van de wettelijke termijn van 14 dagen staat Création Gross GmbH & Co KG een herroeping binnen 30 dagen toe.

§17 HERROEPING

Hieronder vindt u informatie over de voorwaarden en gevolgen van het wettelijke herroepingsrecht bij verzonden bestellingen.

HERROEPINGSRECHT

U hebt het om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herrroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangeduide derde die niet de transporteur is, de laatste gedeeltelijke zending of het laatste stuk in ontvangst genomen hebt resp. heeft.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (CG – CLUB of GENTS Online Shop, c/o Création Gross GmbH & Co KG, Houbirgstr. 7, 91217 Hersbruck, kundenservice@shop.cg.fashion, +49 (0) 89 143 67 152 600) met een eenduidige verklaring (bv. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) te informeren over uw besluit om dit contract te herroepen. Hiertoe kunt u het bijgevoegde standaard herroepingsformulier gebruiken. Dit is echter niet verplicht.
Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verzendt.

CG – CLUB of GENTS Online Shop
c/o Création Gross GmbH & Co KG
Houbirgstr. 7
91217 Hersbruck

De goederen moeten gestuurd worden naar:

CG – CLUB of GENTS Online Shop
c/o Création Gross GmbH & Co KG
Houbirgstr. 7
91217 Hersbruck

Per e-mail dient de herroeping gestuurd te worden naar:

E-Mail: kundenservice@shop.cg.fashion

Per fax moet de herroeping gestuurd worden naar:

Fax: +49 (0)89 / 143 67 152 600

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Indien u dit contract herroept, dienen we u alle betalingen die we van u ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die ontstaan doordat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, goedkope standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen terug te betalen te rekenen vanaf de dag waarop we de mededeling over uw herroeping van dit contract ontvangen hebben. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt hebt tenzij we met u uitdrukkelijk een andere overeenkomst hebben gesloten. In geen enkel geval worden voor deze terugbetaling vergoedingen aangerekend. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen ontvangen hebben of tot u een bewijs levert dat u de goederen teruggestuurd hebt afhankelijk wat het eerste tijdstip is. U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval ten laatste binnen veertien vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gebracht van de herroeping van dit contract aan ons of CG – CLUB of GENTS Online Shop, c/o Création Gross GmbH & Co KG, Houbirgstr. 7, 91217 Hersbruck sturen of overhandigen. De termijn is verzekerd indien u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen terugstuurt. Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de goederen. U dient een eventueel waardeverlies van de goederen enkel te vergoeden indien dit waardeverlies te wijten is aan onjuist gebruik ter controle van de structuur, eigenschappen en werking van de goederen.

Herroepingsformulier

Indien u dit contract wilt herroepen, vul dan a.u.b. dit formulier in en stuur het naar:

CG – CLUB of GENTS Online Shop
c/o Création Gross GmbH & Co KG
Houbirgstr. 7
91217 Hersbruck

of Per e-mail moet de herroeping gestuurd worden naar:

E-Mail: kundenservice@shop.cg.fashion

Per Fax moet de herroeping gestuurd worden naar:

Fax: +49 (0)89 / 143 67 152 600

of Per telefoon met de herroeping gestuurd worden naar:

Tel: +49 (0) 89 143 67 152 277

Hiermee herroep(en) ik/wij het door mij/ons afgesloten contract over de aankoop van de volgende goederen:

Serienr.Artikelnr.ArtikelnaamKleurMaatPrijsBesteldatumOntvangstdatum

Uw gegevens:

Einde van de informatie over herroeping.

§18 VOORSTELLING

De voorstelling van de artikels kan geheel of gedeeltelijk van de geleverde goederen afwijken. Wij proberen de artikels steeds zo origineel en exact mogelijk voor te stellen, door verschillende scherminstellingen kunnen er echter kleurafwijkingen optreden.

§19 SLOTBEPALING

Voor alle contracten tussen Création Gross GmbH & Co KG en de klanten geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-kooprecht. Deze rechtskeuze geldt enkel voor zover hierdoor niet-dwingend toepasbare voorschriften ter bescherming van de consument van de staat waar de consument zich op het moment van zijn bestelling zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft, ongeldig worden.

§20 CONTRACTTAAL

De taal voor het afsluiten van contracten is het Duits.

§21 CONTRACTUELE PARTNER

De aanbieder van de producten is Création Gross GmbH & Co KG.

§22 PLATFORM VOOR ONLINEBESLECHTING VAN CONSUMENTENGESCHILLEN

De Europese Commissie biedt een internet platform voor online geschillenbeslechting (zgn. „ODR-platform") klaar. Het ODR-platform moet dienen als een centraal punt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online verkoop contracten. De OS-platform kan via de volgende link worden gecontacteerd van 15.02.16: http://ec.europa.eu/consumers/odr. De verkoper is wettelijk niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor dit orgaan voor de regeling van geschillen, maar stemt vrijwillig hierin toe.