Service inzake online shoppen

Herroeping

Hieronder vindt u informatie over de voorwaarden en gevolgen van het wettelijke herroepingsrecht bij verzonden bestellingen.

HERROEPINGSRECHT

U hebt het om dit contract binnen 30 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herrroepingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangeduide derde die niet de transporteur is, de laatste gedeeltelijke zending of het laatste stuk in ontvangst genomen hebt resp. heeft.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (CG – CLUB of GENTS Online Shop , c/o Création Gross GmbH & Co KG, Houbirgstr. 7, 91217 Hersbruck, Duitsland, service@cg.fashion, Telefoon: +49 (0) 9151 736 123) met een eenduidige verklaring (bv. een met de post verzonden brief of e-mail) te informeren over uw besluit om dit contract te herroepen. Hiertoe kunt u het bijgevoegde standaard herroepingsformulier gebruiken. Dit is echter niet verplicht.
Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verzendt.

De goederen moeten gestuurd worden naar:

CG – CLUB of GENTS Online Shop
c/o Création Gross GmbH & Co KG
Houbirgstr. 7
91217 Hersbruck
Duitsland

Per e-mail dient de herroeping gestuurd te worden naar:

e-mail: service@cg.fashion

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Indien u dit contract herroept, dienen we u alle betalingen die we van u ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die ontstaan doordat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, goedkope standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen terug te betalen te rekenen vanaf de dag waarop we de mededeling over uw herroeping van dit contract ontvangen hebben. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt hebt tenzij we met u uitdrukkelijk een andere overeenkomst hebben gesloten. In geen enkel geval worden voor deze terugbetaling vergoedingen aangerekend. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen ontvangen hebben of tot u een bewijs levert dat u de goederen teruggestuurd hebt afhankelijk wat het eerste tijdstip is.
U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval ten laatste binnen veertien vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gebracht van de herroeping van dit contract aan ons (CG – CLUB of GENTS Online Shop, c/o Création Gross GmbH & Co KG, Houbirgstr. 7, 91217 Hersbruck, Duitsland) sturen of overhandigen. De termijn is verzekerd indien u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen terugstuurt. Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de goederen. U dient een eventueel waardeverlies van de goederen enkel te vergoeden indien dit waardeverlies te wijten is aan onjuist gebruik ter controle van de structuur, eigenschappen en werking van de goederen.

Einde van de informatie over herroeping

Herroepingsformulier

Indien u dit contract wilt herroepen, vul dan a.u.b. dit formulier in en stuur het naar:

CG – CLUB of GENTS Online Shop
c/o Création Gross GmbH & Co KG
Houbirgstr. 7
91217 Hersbruck
Duitsland

of

Per e-mail moet de herroeping gestuurd worden naar:

e-mail: service@cg.fashion

Hiermee herroep(en) ik/wij het door mij/ons afgesloten contract over de aankoop van de volgende goederen:

Serienr.Artikelnr.ArtikelnaamKleurMaatPrijsBesteldatumOntvangstdatum

Uw gegevens: